Gastvrouw

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Gastvrouw
Taakomschrijving   Het zorgen voor een gezellige sfeer, het schenken van koffie en thee, het begeleiden van ouderen bij het lopen door het gebouw. Als gastvrouw kunt u ook mee helpen bij de middagmaaltijd.
Werksoort   Ouderen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   gastvrouw/heer
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   dinsdagmorgen: 10.00 - 12.00 uur. woensdagmiddag: 14.00 - 16.00 uur.
Begindatum   01-12-2008 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met ouderen.
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt begeleid door beroepskrachten van Debbeshoek
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden   kerstattentie, feestavonden
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Azora, locatie Debbeshoek
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats