Samen actief bezig zijn!

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Samen actief bezig zijn!
Taakomschrijving   Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen assisteren bij verschillende activiteiten als de wandelclub, zang, creaclub, etc, etc.
Werksoort   Ouderen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Wij zijn op zoek naar een zelfstandig persoon.
Inwerkmethode en begeleiding   Begeleiding door beroepskracht.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   Azora Zorgcentrum De Schuylenburgh
Werkadres: Organisatie   Vragen naar Esther of Marjory tel. 0315-396999
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats