secretaris en penningmeester

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   secretaris en penningmeester
Taakomschrijving   secretaris: administratieve werkzaamheden waarbij enige kennis van computergebruik noodzakelijk is penningmeester: beheren van het financiŽle verkeer, opstellen van begroting en financieel verslag
Werksoort   Administratie
Doelgroep   geen voorkeur
Activiteit   administratie / kantoor
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   hoofdzakelijk in de maanden september en oktober
Begindatum   01-04-2009 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   31-12-2009 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   10 uren per week
Bijzondere voorwaarden   enige affiniteit met muziek in brede zin is wenselijk maar beslist niet noodzakelijk. Enige passieve kennis van de Duitse taal is wenselijk.
Inwerkmethode en begeleiding   begeleiding van huidige secretaris en penningmeester
Scholing   niet relevant
Onkostenvergoeding   verplaatsings-/reiskostenvergoeding
Overige bijzonderheden   thuiswerkzaamheden
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Euregio vocalisten concours
Werkadres: Organisatie   Varsseveld
Werkadres: Straat+Huisnr   Doetinchemseweg 1H
Werkadres: Postcode en Plaats   7051 AA Varsseveld