Maatje voor mantelzorgers (A)

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Maatje voor mantelzorgers (A)
Taakomschrijving   Mantelzorgers hebben vaak een zware taak. De zorg voor een naaste kan veel tijd in beslag nemen, lichamelijk zwaar zijn en emotionele spanningen met zich meebrengen. Daarom zijn wij op zoek naar mensen met de nodige kennis en ervaring in de zorg en welzijnssector die deze zwaarbelaste mantelzorgers willen ondersteunen. Bij taken van een ‘maatje’ voor het ondersteunen van een mantelzorger kunt u denken aan: - actief luisteren - signaleren - adviseren - geven van praktische tips en adviezen - hulp bieden bij het organiseren en structureren van dagelijkse activiteiten.
Werksoort   Begeleiding, algemeen
Doelgroep   geen voorkeur
Activiteit   bezoeken
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Flexibele tijden in overleg met de mantelzorger
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Minimaal voor een periode van 3 maanden, gemiddeld één bezoek per week (afhankelijk van de wensen van de mantelzorger).
Inwerkmethode en begeleiding   Met de coördinator vrijwilligers vindt het intakegesprek plaats, de coördinator zal bij de koppeling met de mantelzorger aanwezig zijn en is vervolgens ook uw vaste aanspreekpunt tijdens het vrijwilligerswerk.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   meerdere vrijwilligers in de regio Achterhoek
Naam van de organisatie   Vrijwillige Intensieve Thuiszorg en Mantelzorg Oost-gelderland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats