mediatheekmedewerker

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   mediatheekmedewerker
Taakomschrijving   beheer materiaal bibliotheek; toezicht houden; leerlingen begeleiden
Werksoort   Educatie
Doelgroep   kinderen
Activiteit   educatie
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   vrijdagmorgen tijdens schoolweken
Begindatum   04-02-2010 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   04-05-2010 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   eventueel ook inzetbaar op andere dagdelen (ruilen met collega's0
Inwerkmethode en begeleiding   inwerken gebeurd door een aantal keren mee te lopen met een ervaren kracht en er is uitgebreid een draaiboek beschikbaar
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Almende College, locatie Bluemers
Werkadres: Organisatie   Almende College locatie Bluemers
Werkadres: Straat+Huisnr   Pastoor Bluemersplein 1
Werkadres: Postcode en Plaats   7064 BK Silvolde