Vrijwilliger bewegingsactiviteiten

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger bewegingsactiviteiten
Taakomschrijving   Individuele korte wandelingen/fietstochtjes op de duofiets (voornamelijk binnenshuis) maken met bewoners.
Werksoort   Begeleiding, algemeen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Iedere donderdagmiddag van ongeveer 14.00-16.00 uur
Begindatum   08-04-2010 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met de doelgroep dementerende ouderen
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt ingewerkt en begeleid door de fysiotherapeut
Scholing  
Onkostenvergoeding   Indien van toepassing reiskosten
Overige bijzonderheden   Als begindatum staat 8 april 2010 genoemd, ook later beginnen is mogelijk.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Azora, locatie Den Es
Werkadres: Organisatie   Azora, locatie Den Es
Werkadres: Straat+Huisnr   Oranjestraat 30
Werkadres: Postcode en Plaats   7051 AJ Varsseveld