Vrijwilliger t.b.v. ondernemen activiteit

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger t.b.v. ondernemen activiteit
Taakomschrijving   Het ondernemen van een leuke en ontspannende activiteit met een van onze bewoners, zoals een marktbezoek, een wandeling, een boodschap doen, een spel doen, noem maar op
Werksoort   Mensen met een verstandelijke beperking
Doelgroep   mensen met een verstandelijke beperking
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   alles verloopt in gezamenlijk overleg, werktijden en aantal werkuren
Begindatum   15-04-2010 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   15-04-2011 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   in gezamenlijk overleg
Scholing  
Onkostenvergoeding   onkostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1 of 2
Naam van de organisatie   Estinea
Werkadres: Organisatie   Estinea, locatie Lijsterstraat 12
Werkadres: Straat+Huisnr   Lijsterstraat 12
Werkadres: Postcode en Plaats   7051XT Varsseveld