administratieve hulp

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   administratieve hulp
Taakomschrijving   regelmatig adminstratie bijhouden bij oudere dame
Werksoort   Administratie
Doelgroep   ouderen
Activiteit   administratie / kantoor
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   01-12-2010 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-12-2011 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   1 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   ervaring met bank-giro-formulieren
Inwerkmethode en begeleiding   via Fidessa
Scholing   via Humanitas
Onkostenvergoeding   km vergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Fidessa Welzijn, ouderenwerk
Werkadres: Organisatie   Fidessa
Werkadres: Straat+Huisnr   Deurvorststraat 43
Werkadres: Postcode en Plaats   7071 BG ulft