Helpt u mee met de gymnastiek voor onze psychogeriatrische bewoners?

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Helpt u mee met de gymnastiek voor onze psychogeriatrische bewoners?
Taakomschrijving   Als vrijwilliger bij de gymnastiek assisteert u de activiteitenbegeleidster. Denk hierbij aan het halen en brengen van bewoners, assisteren bij de activiteit en het serveren van de koffie en of thee.
Werksoort   Ouderen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Woensdagmorgen 9.45 - 11.15 uur
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met psychogeriatrische bewoners, interesse in bewegingsactiviteiten, kunnen stimuleren en motiveren van de deelnemers.
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt begeleidt door de activiteitenbegeleiding.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Azora Antonia
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats