Vrijwilligers gezocht voor kinderen met een verstandelijke beperking

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilligers gezocht voor kinderen met een verstandelijke beperking
Taakomschrijving   Als vrijwilliger kun je oppassen, of afhankelijk van de mogelijkheden van degene die zorg nodig heeft, samen iets gaan ondernemen, zoals fietsen, wandelen, computeren of zwemmen.
Werksoort   Mensen met een verstandelijke beperking
Doelgroep   kinderen
Activiteit   diversen
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   De werktijden zijn wisselend, afhankelijk van de hulpvraag. Veelal is uw hulp ’s avonds nodig en incidenteel komt het voor in de weekenden. De hulpvraag is soms 1 dagdeel per week, maar kan ook 1 keer per maand zijn.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   * Affiniteit met de zorg. * Sociaal vaardig. * Inlevingsvermogen. * Minimale leeftijd vanaf 18 jaar.
Inwerkmethode en begeleiding   Stichting Vrijwillige Oppas en Thuishulp (Stichting V.O.T.) adviseert vrijwilligers bij aanvang van de werkzaamheden een gratis basiscursus te volgen. Inwerken vindt plaats door de ouders/verzorgers. De begeleiding wordt geboden door de coördinator.
Scholing   Naast de basiscursus zijn er thema-bijeenkomsten/workshops waaraan deelgenomen kan worden.
Onkostenvergoeding   Km-vergoeding door de organisatie en een kleine vergoeding per uur, betaald door de ouders/verzorgers.
Overige bijzonderheden   Elk jaar organiseren wij een vrijwilligersavond, waar je collega's ontmoet en ervaringen kunt uitwisselen. Het is vooral ook een gezellig samenzijn.
Aantal gezochte vrijwilligers   Meerdere vrijwilligers
Naam van de organisatie   Stichting Vrijwillige Oppas en Thuishulp, Mantelzorgondersteuning
Werkadres: Organisatie   www.stichtingvot.nl
Werkadres: Straat+Huisnr   06 - 28 29 67 91
Werkadres: Postcode en Plaats    Gemeente Oude IJsselstreek