Dagbesteding somatiek

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Dagbesteding somatiek
Taakomschrijving   Begeleiden van bewoners met een lichamelijke beperking tijdens de dagbesteding
Werksoort   Begeleiding, algemeen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   De werktijden en aantal uren zijn in overleg
Begindatum   08-02-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   U heeft affiniteit met de ouderen.
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt goed begeleid
Scholing  
Onkostenvergoeding   zonodig reiskostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   6
Naam van de organisatie   Azora Antonia
Werkadres: Organisatie   Azora Antonia
Werkadres: Straat+Huisnr   Industrieweg 115
Werkadres: Postcode en Plaats   7061 AP Terborg