Clubs

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Clubs
Taakomschrijving   Begeleider van een of meerdere clubs zoals muziek, zang creatieve activiteiten
Werksoort   Begeleiding, algemeen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Een enthousiaste coach zal zorgen voor een goede inwerkperiode en begeleiding
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Azora Antonia
Werkadres: Organisatie   Azora Verpleeg-en revalidatiecentrum Antonia
Werkadres: Straat+Huisnr   Industrieweg 115
Werkadres: Postcode en Plaats   7061 AP Terborg