Vrijwilliger verenigingsleven clubs of dagbesteding

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger verenigingsleven clubs of dagbesteding
Taakomschrijving   Tijdens een kennismakingsgesprek wordt er besproken wat de wensen zijn van de vrijwilliger in combinatie met de bewoner
Werksoort   Ouderen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt ingewerkt door een activiteiten begeleider
Scholing  
Onkostenvergoeding   Zo nodig reiskostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Azora Antonia
Werkadres: Organisatie   antonia.azora
Werkadres: Straat+Huisnr   Industrieweg 115
Werkadres: Postcode en Plaats   7061 AP Terborg