Vrijwillig(st)ers Mediatheek Isala

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwillig(st)ers Mediatheek Isala
Taakomschrijving   Uitleen- en administratieve werkzaamheden, toezicht houden. Leerlingen helpen bij problemen.
Werksoort   Administratie
Doelgroep   jongeren
Activiteit   diversen
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Een of twee dagdelen per week: 's morgens van 8.15 tot 12.30 uur en 's middags van 12.30 tot 16.00 uur.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met jongeren. Interesse in boeken. Bekendheid met de computer.
Inwerkmethode en begeleiding   Na een periode van samenwerking met een andere vrijwillig(st)er kun je zelfstandig werken
Scholing   Minimaal niveau vmbo gtl of mavo
Onkostenvergoeding   Lidmaatschap van de mediatheek, een attentie als je jarig bent, deelname aan personeelsfeestjes.
Overige bijzonderheden   Wij zoeken een vrijwillig(st)er die kan invallen
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Almendecollege, locatie Isala
Werkadres: Organisatie   Almende-College, locatie Isala
Werkadres: Straat+Huisnr   Laan van Schuylenburch 8
Werkadres: Postcode en Plaats   7064 AL SILVOLDE