vrijwilliger mediatheek Bluemers

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   vrijwilliger mediatheek Bluemers
Taakomschrijving   In de mediatheek op een vmbo school: helpen van leerlingen, verzorgen van de uitleen, opruimen van boeken, licht administratieve taken
Werksoort   Administratie
Doelgroep   jongeren
Activiteit   administratie / kantoor
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg, 1 ochtend of middag per week
Begindatum   01-01-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-08-2015 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Verklaring omtrent gedrag nodig.
Inwerkmethode en begeleiding   je wordt ingewerkt door de mediathecaris. Tijdens het werk ondersteuning door administratie
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding   -
Overige bijzonderheden   -
Aantal gezochte vrijwilligers   1 of 2
Naam van de organisatie   Almende College, Bluemers en Wesenthorst
Werkadres: Organisatie   Almende College, locatie Bluemers
Werkadres: Straat+Huisnr   Past. Bluemersplein 2
Werkadres: Postcode en Plaats   7064 ZG Silvolde