Wandelclub

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Wandelclub
Taakomschrijving   Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die samen met andere vrijwilligers en bewoners willen wandelen.
Werksoort   Ouderen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   diversen
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Bij goed weer, iedere donderdagochtend van 10.00 t/m 11.30 uur
Begindatum   15-10-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Respectvolle en vriendelijke omgang met bewoners. U heeft affiniteit met ouderen. U bent fit genoeg voor een flinke wandeling waarbij u een rolstoel duwt.
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt ingewerkt door ervaren vrijwilligers.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Woon-zorgcentrum Maria magdalena Postel
Werkadres: Organisatie   Woon-zorgcentrum Maria Magdalena Postel
Werkadres: Straat+Huisnr   Kerkplein 3
Werkadres: Postcode en Plaats   7081 BZ Gendringen