Humanitas Tandem maatjesproject tegen sociaal isolement

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Humanitas Tandem maatjesproject tegen sociaal isolement
Taakomschrijving   Tandem is er voor iedereen, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Tandem is vriendschappelijk en ondersteunend contact, bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Een vrijwillig maatje van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toenemen. Deelnemer en maatje ondernemen samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en weer actief deelnemen aan de samenleving.
Werksoort   Begeleiding, algemeen
Doelgroep   volwassenen
Activiteit   diversen
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg met de deelnemer aan wie men gekoppeld wordt
Begindatum   21-07-2016 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   21-07-2018 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   U hebt interesse in mensen, beschikt over goede sociale vaardigheden, inlevingsvermogen en geduld
Inwerkmethode en begeleiding   Voor men start is er een introductiecursus (verplicht) van 3 dagdelen. Vervolgens neemt men 1x per 6 weken deel aan een groepsbijeenkomst met andere vrijwilligers en de co÷rdinator.
Scholing   Regelmatig bieden wij thema bijeenkomsten aan met informatie die waardevol is in het maatjescontact
Onkostenvergoeding   reiskosten
Overige bijzonderheden   De vrijwilliger werkt zelfstandig. De co÷rdinator is altijd als achterwacht telefonisch bereikbaar.
Aantal gezochte vrijwilligers   10
Naam van de organisatie   Humanitas Tandem Achterhoek
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats