Digitaal Maatje

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Digitaal Maatje
Taakomschrijving   Als digitaal maatje wordt je een maatje in het ZlimThuis-tablet project. In dit project ontvangen eenzame inwoners van de gemeente een tablet om hun contacten met de 'buitenwereld' te verbeteren. Wil jij een maatje zijn voor iemand die ondersteuning nodig heeft in het gebruik van de tablet? En af en toe een bezoekje brengen aan deze inwoner. Meer informatie vind je hier: http://www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws/zlim-thuis-tablet-met-maatje-ideaal-voor-contact
Werksoort   Begeleiding, algemeen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   bezoeken
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Nader te bepalen
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Je word ingewerkt en begeleidt door een sociaal werker van Helpgewoon.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Helpgewoon Sociaal Werk
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats    7071B