gastheer of gastvrouw

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   gastheer of gastvrouw
Taakomschrijving   toezicht houden tijdens openingstijden kinderboerderij
Werksoort   Begeleiding, algemeen
Doelgroep   volwassenen
Activiteit   gastvrouw/heer
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg. Op de middagen.
Begindatum   07-03-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   07-03-2050 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   zelfstandig kunnen werken
Inwerkmethode en begeleiding   meelopen met anderen. Vrijwilligersco÷rdinator aanwezig.
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding   n.v.t.
Overige bijzonderheden   graag met mens en dier omgaan.
Aantal gezochte vrijwilligers   1of 2
Naam van de organisatie   Kinderboerderij Engbergen
Werkadres: Organisatie   Kinderboerderij Engbergen
Werkadres: Straat+Huisnr   Ulftseweg 4b
Werkadres: Postcode en Plaats   7081 AA Gendringen