Activiteitenorganisator

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Activiteitenorganisator
Taakomschrijving   Organiseren van activiteiten op de kinderboerderij
Werksoort   Organiseren
Doelgroep   volwassenen
Activiteit   creatief
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   ongeveer 4 x per jaar
Begindatum   07-03-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   07-03-2025 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   1 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Goed met mensen om kunnen gaan.
Inwerkmethode en begeleiding   samen met anderen
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding   n.v.t.
Overige bijzonderheden   activiteiten leuk vinden
Aantal gezochte vrijwilligers   1-3
Naam van de organisatie   Kinderboerderij Engbergen
Werkadres: Organisatie   Kinderboerderij Engbergen
Werkadres: Straat+Huisnr   Ulftseweg 4b
Werkadres: Postcode en Plaats   7081 AA Gendringen