Maaltijdvoorziening in Woonzorgcentrum De Schuylenburgh

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Maaltijdvoorziening in Woonzorgcentrum De Schuylenburgh
Taakomschrijving   Als vrijwilliger zorgt u ervoor dat van maandag tot zondag, in het Grand-Café de tafels worden gedekt voor de bewoners. U vraagt wat de bewoners willen eten en serveert de maaltijd aan tafel. Na de maaltijd zorgt u ervoor dat alles weer netjes achter gelaten wordt.
Werksoort   Ouderen
Doelgroep   ouderen
Activiteit   maaltijdverzorging
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   van 11.00 uur tot 13.30 uur
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Bent u een van deze dagen beschikbaar en bent u enthousiast, zorgzaam en heeft u een sociaal karakter? Wilt u ook graag dankbaar vrijwilligerswerk doen als serveerster? Neem dan snel contact met ons op!
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator vrijwilligerswerk. Vervolgens zal de verantwoordelijke teammanager u inwerken en begeleiden.
Scholing  
Onkostenvergoeding   Na de werkzaamheden kunt u een warme maaltijd nuttigen.
Overige bijzonderheden   Er wordt gewerkt met een vrijwilligersovereenkomst.
Aantal gezochte vrijwilligers   Meerdere
Naam van de organisatie   De Schuylenburgh
Werkadres: Organisatie   Woon- zorgcentrum en verpleeghuis de Schuylenburgh
Werkadres: Straat+Huisnr   Laan van Schuylenburch 10
Werkadres: Postcode en Plaats   7064 AL Silvolde