Vrijwilliger Mediatheek Isala

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger Mediatheek Isala
Taakomschrijving   Uitleen- en administratieve werkzaamheden, toezicht houden. Leerlingen helpen bij problemen.
Werksoort   Administratie
Doelgroep   jongeren
Activiteit   diversen
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Een of twee dagdelen per week: 's morgens van 8.15 tot ca. 12.30 uur en 's middags van ca. 12.30 tot 16.00 uur.
Begindatum   01-11-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met jongeren. Interesse in boeken. Bekendheid met de computer.
Inwerkmethode en begeleiding   Na een periode van samenwerking met een andere vrijwillig(st)er kun je zelfstandig werken
Scholing   Minimaal niveau vmbo gtl of mavo
Onkostenvergoeding   Lidmaatschap van de mediatheek,deelname aan personeelsfeestjes.
Overige bijzonderheden   Vrijwilligersvergoeding
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Almendecollege, locatie Isala
Werkadres: Organisatie   Almendecollege, locatie Isala
Werkadres: Straat+Huisnr   Laan van Schuylenburch 8
Werkadres: Postcode en Plaats   7064 AL SILVOLDE