Begeleiding van gezinnen bij de opvoeding

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Begeleiding van gezinnen bij de opvoeding
Taakomschrijving   De vrijwilliger biedt een steuntje in de rug bij een gezin waar het even niet zo goed gaat. in het gezin zijn kinderen in de leeftijdsgroep 0-6 jaar of bij HS+ in de leeftijd 7-14 jaar. Home Start gaat er daarbij vanuit, dat je jonge kinderen kunt helpen, door hun ouders te ondersteunen. Als vrijwilliger bied je een luisterend oor, praktische hulp en vriendschap.maar soms is de vraag vooral op de kinderen gericht en ben je als vrijwilliger veel met de kinderen bezig. Je stimuleert ouders hun kracht te hervinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden, waardoor ze weer grip op hun leven krijgen. Je moedigt ouders ook aan om sociale relaties op te bouwen of te versterken en efficient gebruik te maken van voorzieningen en regelingen.
Werksoort   Begeleiding, algemeen
Doelgroep   volwassenen
Activiteit   informatie en advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Minimaal 1 dagdeel per week. In overleg max. 2 dagdelen
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   00 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Ervaring met opvoeden van kinderen. Je kunt je verplaatsen in andere mensen en gebruikt je eigen levens en/of werkervaring als basis voor je ondersteuning. Bereidheid om dat op een gelijkwaardige manier te doen.
Inwerkmethode en begeleiding   Begeleiding door de beroepskracht. Daarnaast is er een verplichte 6-8 wekelijkse thema- of intervisie bijeenkomst.
Scholing   Vooraf krijgt u een voorbereidende cursus van 6 dagdelen aangeboden. Deze start ieder voor- en najaar.
Onkostenvergoeding   Er is een reiskostenvergoeding voor de auto van 27 cent per km. vanaf 5 km.
Overige bijzonderheden   In de zomer en rond Kerst wordt er iets gezelligs voor de vrijwilligers georganiseerd.
Aantal gezochte vrijwilligers   meerdere personen
Naam van de organisatie   Yunio Oost Gelderland, Home-Start Achterhoek en Lochem
Werkadres: Organisatie   Boterstraat 2,7051DA Varsseveld
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats