vrijwilliger computers

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   vrijwilliger computers
Taakomschrijving   mensen helpen bij het leren omgaan met een computer
Werksoort   Educatie
Doelgroep   vluchtelingen
Activiteit   educatie
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   04-09-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   04-09-2018 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   begeleiding en inwerken door ervaren docenten
Scholing  
Onkostenvergoeding   de standaardvrijwilligersvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4-5
Naam van de organisatie   Spraakvaardig
Werkadres: Organisatie   Spraakvaardig
Werkadres: Straat+Huisnr   Havenstraat 5a
Werkadres: Postcode en Plaats   7005 AG Doetinchem