Vrijwilliger knutselactiviteiten

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger knutselactiviteiten
Taakomschrijving   Mee helpen bij de knutselactiviteiten voor een groep van 30 tot 50 kinderen
Werksoort   Kinderwerk
Doelgroep   kinderen
Activiteit   creatief
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   zaterdag van 13.30 tot 16.30, de activiteite duurt van 14.00 tot 16.00
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   000 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Creatiefin het knutselen. Er wordt een breed programma aangeboden van papier tot hout.
Inwerkmethode en begeleiding   Meelopen en begeleiding door ervaren vrijwilligers.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   meerdere
Naam van de organisatie   De Wild
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats