Verpleegkundige

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Verpleegkundige
Taakomschrijving   Voor onze Bijzondere Vakanties zijn wij op zoek naar verpleegkundigen die zich voor onze gasten willen inzetten. In onze vakantieweken is er volop tijd voor individuele aandacht voor onze gasten. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit; het co÷rdineren en continueren van de zorg voor de gasten, sturing geven aan collega vrijwilligers in de zorg, het zelfstandig verrichten van voorkomende medisch-technische handelingen, actieve bijdrage leveren aan de vakantiesfeer. De Bijzondere Vakanties zijn gericht op mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen omdat ze afhankelijk zijn van zorg door derden. Daarnaast zijn er in de hotels vakantieweken voor specifieke doelgroepen als; mensen met een meervoudige handicap, gezinsweken, mensen met dementie en eenzame ouderen zonder zorg.
Werksoort   Begeleiding, algemeen
Doelgroep   volwassenen
Activiteit   vakantieproject
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   000 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Functie eisen: BIG geregistreerd, bij voorkeur recente en relevante werkervaring in de zorg, benodigde bekwaamheidsverklaringen op het gebied van medisch-technisch handelen, minimaal 18 jaar oud.
Inwerkmethode en begeleiding   n.v.t.
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Ja
Overige bijzonderheden   Het Nederlandse Rode Kruis heeft de volgende accommodaties: hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal te Rheden, Hotel IJsselvliedt te Wezep en natuurlijk het vakantieschip de J.Henry Dunant.
Aantal gezochte vrijwilligers   meerdere
Naam van de organisatie   Nederlandse Rode Kruis
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats